fbpx
Szkoła Jazdy Ekspert - Wrocław
Kursy na prawo jazdy we Wrocławiu od 799 PLN.

NAUKA JAZDY I STRES

NAUKA JAZDY I STRES NA EGZAMINIE – CZYLI JAK ZDAĆ PRAWO JAZDY WE WROCŁAWIU ZA PIERWSZYM RAZEM

Stres egzaminacyjny.

Jak sobie radzić z tym emocjonalnym „wrogiem numer jeden” większości zdających egzamin na prawo jazdy ?

 • Tak naprawdę najważniejszy jest dobry poziom opanowania wymaganych na egzaminie umiejętności. Daje on niezbędną dla zmniejszenia stresu pewność własnych możliwości. Przestajemy się obawiać wtedy stawianych na egzaminie zadań, mamy przekonanie, że potrafimy sobie z nimi poradzić. Bo przecież to co macie wykonać namanewrow placu ym czy w ruchu drogowym realizowaliście już wielokrotnie wszkole nauki jazdy. Egzaminator nie będzie od Was wymagał umiejętności nie objętych obowiązującym programem szkolenia. Warto zapoznać się z dokładnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia egzaminu i kryteriami oceniania (wykorzystajcie zamieszczone na tej stronie informacje o egzaminach).
 • Istotna będzie także zmiana motywacji z “muszę zdać ten egzamin” na “mam pokazać co potrafię”. Traktujmy egzamin na prawo jazdyjako sprawdzian własnych umiejętności i przygotowania do samodzielnej jazdy. Nie przystępujmy do egzaminu z nastawieniem „może się uda”, ani z nastawieniem, „że za pierwszym razem nie można zdać”.
 • Jeśli macie swoje sprawdzone w innych sytuacjach sposoby radzenia sobie ze stresem wykorzystajcie je na tym egzaminie.

Gdy w trakcie czekania na egzamin, albo w trakcie jego trwania czujemy, że ogarnia nas panika pamiętajmy o zmianie rytmu oddychania i wzięciu głębokiego oddechu powolnym wypuszczeniu powietrza z płuc – to naprawdę pomaga opanować nagły atak lęku i przywraca kontrolę nad sytuacją. Pomocne może okazać się powtarzanie treści poleceń, które mamy wykonać. Pamiętajmy także o tym, aby w grupie osób oczekujących na egzamin unikać tych, którzy „sieją panikę” przekazując, najczęściej przesadzone i nieprawdziwe, informacje dotyczące przebiegu egzaminów.

I na zakończenie jeszcze uwaga : może warto potraktować przeżywany na egzaminie na prawo jazdy stres jako sprawdzian radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, bo przecież bycie kierowcą zapewni nam częsty kontakt z sytuacjami trudnymi, w których powinniśmy umieć kontrolować swoje emocje i prawidłowo reagować.

żródło.WORD WROCŁAW


POD MASKĄ CLIO

PRAWDZANIA STANU TECHNICZNEGO NA EGZAMINIE W RENAULT CLIO

 

1. Wlew płyny do spryskiwaczy szyb. Sprawdzenie stanu:

Otwieramy wlew. Jeżeli nie widać tafli płynu dolewamy do pełna.

2. Wlew oleju silnikowego.

3. Wskaźnik ( miarka ) poziomu oleju silnikowego. Sprawdzenie stanu:

Samochód musi stać na płaskiej, równej powierzchni. Pomiar powinien być wykonany na “zimnym” silniku, najlepiej przed rozpoczęciem jazdy. Wyciągamy wskaźnik i wycieramy ściereczką. Następnie wkładamy w to samo miejsce, z którego go wyciągnęliśmy. Ponownie wyciągamy i na dole wskaźnika odczytujemy poziom oleju. Prawidłowy powinien być pomiędzy minimum a maksimum.

4. Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. Sprawdzenie stanu:

Poziom płynu odczytujemy ze zbiornika. Prawidłowy poziom powinien zawierać się pomiędzy minimum a maksimum.

5. Zbiornik wyrównawczy płynu hamulcowego. Sprawdzenie stanu:

Poziom płynu odczytujemy ze zbiornika. Prawidłowy poziom powinien zawierać się pomiędzy minimum a maksimum.


EGZAMIN PRAKTYCZNY NA PRAWO JAZDY W WORD

EGZAMIN PRAKTYCZNY W WORD – SPRAWY ORGANIZACYJNE

Egzamin praktyczny odbywa się na placu manewrowym WORD, przy użyciu samochodu egzaminacyjnego WORD, przez uprawnionego egzaminatora WORD. Cały przebieg egzaminu praktycznego rejestrowany jest przy użyciu cyfrowego urządzenia rejestrującego, które uruchamia się samoczynnie w momencie otwarcia drzwi samochodu egzaminacyjnego lub włączenia stacyjki i pozostaje włączone przez 10 minut po unieruchomieniu silnika lub zamknięciu drzwi. Nagranie przechowywane jest przez 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Reakcja egzaminatora przy pomocy hamulca lub kierownicy kończy egzamin z wynikiem negatywnym.

ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE NA PLACU MANEWROWYM I KRYTERIA ICH OCENY

Egzamin praktyczny polega na:

 1. Wykonaniu na placu manewrowym określonych zadań zgodnie z techniką kierowania pojazdem i określonymi kryteriami. Czas wykonania tych zadań nie jest ograniczony. W określonych przypadkach dopuszcza się wykonanie zadania po raz drugi. Egzamin zostaje przerwany, jeżeli zachowanie osoby egzaminowanej świadczy o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym.

Zadania wykonywane na placu:

 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy oraz ruszanie z miejsca.
 2. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

Kryteria wykonania tego zadania:

 • Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. Jeżeli pojazd zostanie zatrzymany na pasie ruchu podczas tego zadania, zadanie zostanie powtórzone.
 • W trakcie jazdy obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka. Egzaminatorzy zwracają uwagę na sposób obserwowania toru jazdy. Niewłaściwy sposób obserwowania toru powoduje trudności w utrzymaniu toru jazdy.
 • Nie przejeżdżanie przez linie i nie najeżdżanie na pachołki i tyczki ograniczające pas. Przejechanie całą szerokością koła przez linię, najechanie na tyczkę lub pachołek powoduje przerwanie egzaminu z oceną negatywną. Jeżeli samochód zostanie zatrzymany podczas tego zadania, zostanie ono powtórzone po uprzednim ustawieniu pojazdu przez egzaminatora na początkowym polu zatrzymania. Błędami najczęściej popełnianymi przez zdających jest nie utrzymanie właściwego toru jazdy, tzn. przy cofaniu wyjechanie z oznaczonego liniami toru jazdy.
 • Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu. Kolejnym błędem jest zatrzymywanie pojazdu w ten sposób, że pojazd nie jest umieszczony w polu zatrzymania całym obrysem. W tej sytuacji zadanie zostanie powtórzone.
 1. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
 • Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu, zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go. Najczęściej brakuje właściwej koordynacji podczas operowania pedałem przyspieszenia i sprzęgła. Jeżeli pojazd cofnie się więcej niż o 0,2m lub silnik zgaśnie – zadanie zostanie powtórzone.

Jeżeli osoba zdająca popełniła dwa błędy w tym samym zadaniu, otrzymuje ocenę negatywną. Jeżeli egzamin nie został przerwany, osoba zdająca może na własne życzenie kontynuować egzamin praktyczny wykonując zadania w ruchu miejskim. Nie zmieni to jednak negatywnej oceny całego egzaminu praktycznego.

ZADANIA WYKONYWANE W RUCHU DROGOWYM I KRYTERIA ICH OCENY

 1. Wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, programu egzaminacyjnego obejmującego określone zadania. Czas trwania tej części egzaminu określony jest na co najmniej 40min.

Przed wyjazdem z placu manewrowego WORD należy sprawdzić, czy włączone są światła mijania. Egzaminator uprzedza, że będzie mówiła z wyprzedzeniem jaki będzie kierunek jazdy na skrzyżowaniach lub jaki manewr i w którym miejscu należy wykonać. Jeżeli nie będzie żadnego polecenia, znaczy to że należy jechać na wprost. Polecenia egzaminatora nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa

Zdający muszą wykonywać polecenia egzaminatora, bowiem niewykonanie polecenia jest błędem. Dwa takie błędy powodują uzyskanie oceny negatywnej. Poza tym w trakcie egzaminu w ruchu miejskim zdający musi wykonać określone zadania. Egzaminator planuje trasę przejazdu w ten sposób, żeby te zadania były możliwe do wykonania. Jeżeli zdający nie wykonuje poleceń, uniemożliwia wykonanie zadań i tym samym czas egzaminu wydłuża się.

ZADANIA, KTÓRYCH WYKONANIE JEST OBOWIĄZKOWE:

Pod opisem zadania wymienione zostały elementy wyszkolenia podlegające ocenie podczas egzaminu

Wyjazd z obiektu przydrożnego. Realizowany jest przez wyjazd z WORD.

 

  • Jazda drogami dwukierunkowymi jedno i dwujezdniowymi:
  • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
  • Przejazd przez skrzyżowania:
  • Przejazd przez przejścia dla pieszych
  • Wykonanie manewrów:
  • Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego
  • Wykonanie manewrów:
  • Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu

pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania
negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:

 1. a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
  – sprawdzenie wyboru właściwego wyboru pasa ruchu;
  b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
  – sprawdzenie umiejętności utrzymania właściwego kierunku ruchu i prędkości a także reakcji
  na znaki ograniczające prędkość
  – umiejętność wyboru właściwego pasa ruchu dla poszczególnych kierunków ruchu oraz
  zajęcia właściwej pozycji do skrętu
  a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
  – upewnianie się o możliwości jazdy
  – umiejętność określenia pierwszeństwa
  b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c)
  – reakcja na znaki drogowe
  – umiejętność określenia pierwszeństwa na skrzyżowaniach o pierwszeństwie „łamanym”
  c) z sygnalizacją świetlną
  – reakcja na sygnały świetlne
  d) na których ruch odbywa się wokół wyspy
  – umiejętność określenia pierwszeństwa
  – właściwy wybór pasa ruchu na rondzie
  – sygnalizowanie zmiany pasa i kierunku
  e) dwupoziomowe (wjazd i wyjazd)
  – dotyczy miast posiadających skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5km od placu manewrowego WORD.
  – wszystkie uchybienia w stosunku do pieszych mogą przerwać egzamin i powodują ocenę negatywną
  a) parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  – miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej
  – po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu)
  – parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  lub
  b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami – (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem
  – miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej
  – długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego
  – w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy
  – po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  – w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik
  c) zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
  – miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
  – sprawdzanie umiejętności technicznego wykonania manewru
  – sprawdzeniu podlega właściwa ocena sytuacji na drodze i wybór właściwego wariantu (przy większym natężeniu ruchu należy wjechać przodem i w odpowiednim momencie wycofać zmieniając kierunek; tylko na ulicach o bardzo małym natężeniu ruchu można cofać i wjeżdżać tyłem)
  a) wyprzedzania, omijania, wymijania
  b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu
  – może być zrealizowane na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym
  – realizowane w ruchu, nie jako osobne zadanie

 

ZASADY OCENIANIA

dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie

zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego

osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego w następujący sposób:

NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY I UZYSKANIEM PRZEZ OSOBĘ ZDAJĄCĄ OCENY NEGATYWNEJ

 1. Kolizja drogowa
 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu

ustąpienia pierwszeństwa pieszym

 1. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 2. Nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
 3. Nie ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę

poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi na którą

wjeżdża pojazd

 1. Nie zatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej,

używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności

poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

 1. Nie ustąpienie pierwszeństwa podczas cofania
 2. Nie zastosowanie się do:

sygnałów świetlnych

sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

 1. Nie zastosowanie się do znaków

zakaz wjazdu

zakaz ruchu w obu kierunkach

zakaz skręcania w lewo

zakaz skręcania w prawo

nakaz jazdy…

linia podwójna ciągła

 1. Nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

pojazdom szynowym

rowerzystom

podczas zmiany pasa ruchu

w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

podczas włączania się do ruchu

podczas cofania

 1. Naruszenie zakazu zawracania
 2. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h
 3. Nie upewnienie się o możliwości wyprzedzania
 4. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

na skrzyżowaniach

na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

 1. Nie zastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania
 2. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 1. Sposób wykonywania manewrów na drodze
 2. Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
 3. Umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
 4. Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
 5. Dynamikę i kulturę jazdy
 6. Sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Nie zatrzymanie się przy znaku B-20 „STOP”.

Jeżeli osoba egzaminowana nie zatrzyma się przy znaku B-20 „STOP”, to takie zachowanie jest traktowane jako rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu z wynikiem negatywnym. Interpretowane jest to jako stworzenie zagrożenia lub możliwość stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (par. 30 ust. 4 pkt 2 lub 3).

Kilka uwag dotyczących prawidłowego wykonania tego zatrzymania:

Zatrzymanie powinno być całkowite, a po zatrzymaniu osoba egzaminowana powinna w sposób wyraźny (dla egzaminatora) upewnić się o możliwości bezpiecznej jazdy i dopiero ruszyć z biegu pierwszego.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym, a jeżeli takie miejsce nie zostało wyznaczone, w miejscu, które pozwoli na dobrą obserwację drogi i upewnienie się, że kierujący nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Ocena sytuacji na skrzyżowaniu należy do osoby kierującej i musi ona umieć właściwie ocenić odległość pojazdów na drodze z pierwszeństwem i ich prędkość. Wynikiem właściwej oceny jest podjęcie decyzji o ruszeniu. Lepiej jest poczekać nieco dłużej, niż wyjeżdżać zbyt pośpiesznie. Jednak czekać nie można zbyt długo, bo zdający narazi się na zarzut tamowania i utrudniania ruchu.

Pamiętać należy, że wymóg zatrzymania wynika ze znaku, a nie z sytuacji w ruchu drogowym. Znaczy to, że jeżeli przed pojazdem kierowanym przez osobę egzaminowaną znajduje się pojazd, który zatrzymał się przed znakiem B-20, a następnie ruszył, to osoba zdająca ma obowiązek zatrzymać się, mimo, że miała możliwość obserwacji drogi stojąc za pojazdem poprzedzającym.

W trakcie egzaminu egzaminator wypełnia arkusz przebiegu egzaminu praktycznego

Po zakończeniu egzaminu praktycznego, egzaminator:

 1. Informuje osobę zdającą o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje

przyczyny jego uzyskania.

 1. Przekazuje osobie zdającej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego

EGZAMIN TEORETYCZNY NA PRAWO JAZDY W WORD

Państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu praktycznego. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Biuro obsługi osób zdających WORD po przyjęciu wymaganych dokumentów od osoby zdającej egzamin na prawo jazdy:

 1. sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje z dokumentem tożsamości;
 2. rejestruje osobę w ewidencji osób egzaminowanych;
 3. wyznacza termin egzaminu i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu.

Przygotowana zostaje imienna lista osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin.

W sali egzaminacyjnej znajduje się 15 stanowisk egzaminacyjnych i jedno stanowisko egzaminatora przeprowadzającego egzamin.

Po wejściu do sali egzaminacyjnej egzaminator prowadzący egzamin sprawdza tożsamość osób oraz zgodność danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym i na liście osób zakwalifikowanych oraz przydziela osobie stanowisko egzaminacyjne podając jego numer.

Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:

 1. zakres, formę i czas trwania,
 2. kryteria oceny egzaminu,
 3. sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
 4. informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.

Egzaminator upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu, które podał.

Po wykonaniu tych czynności egzaminator uruchamia urządzenie egzaminacyjne i obserwuje osoby zdające podczas trwania całego egzaminu.

FORMA I CZAS TRWANIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu z użyciem komputerowego programu egzaminacyjnego i sprzętu w postaci komputera, monitora i specjalnej klawiatury egzaminacyjnej.

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 18 pytań wylosowanych przez system komputerowy.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w teście polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych. Jest to test wielokrotnego wyboru. Odpowiedź prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy. Każde pytanie ma co najmniej jedną odpowiedź prawidłową.

Błędem jest wybór niewłaściwej odpowiedzi lub nie wybranie wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Pozytywna odpowiedź na pytanie egzaminacyjne polega na zaznaczeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na dane pytanie.

Egzamin teoretyczny trwa 25min i dopuszcza się popełnienie 2 błędów. Znaczy to, że

udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 16 pytań daje ocenę pozytywną. Osoba zdająca może wykorzystać cały przeznaczony na egzamin czas. Zwykle zdający potrzebują 10 – 15 minut na rozwiązanie całego testu.

ZAKRES EGZAMINU

Egzamin teoretyczny obejmuje wiadomości wymagane od kierowcy zdającego na prawo jazdy określonej kategorii. W tym przypadku jest to kategoria B. Egzamin obejmuje również wiadomości dotyczące jazdy z przyczepą lekką.

Wszystkie pytania zakwalifikować można do określonych kategorii. Komputer zawsze losuje określoną ilość pytań z każdej z tych kategorii.

Pytania nr 1 – 3 – znaki drogowe ogólnego stosowania

Pytania nr 4 – 6 – pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania, włączanie się do ruchu

Pytanie nr 7 – 8 – manewry na drodze (zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu, wyprzedzanie)

pytanie nr 9 – zachowanie wobec innych (przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe)

Pytanie nr 10 – sytuacje nietypowe ( postój, zatrzymanie, holowanie, zachowanie

podczas wypadku)

Pytanie nr 12 – pierwsza pomoc przedlekarska

Pytanie nr 13 – prędkość i hamowanie

Pytanie nr 14 – znaki drogowe specjalistyczne

Pytanie nr 15 – 16 – używanie pojazdu (pojazdy uprzywilejowane, usuwanie

pojazdów, dowody rejestracyjne)

Pytanie nr 17 – technika kierowania pojazdem

Pytanie nr 18 – obsługa techniczna pojazdu

Odpowiedzi na wszystkie pytania egzaminacyjne przedstawione zostały podczas szkolenia w OSK. Odpowiedzi należy kojarzyć z poszczególnymi przepisami prawa o ruchu drogowym a nie z obrazkami i zdjęciami w testach. Pamiętać w związku z tym należy, że takie samo zdjęcie lub rysunek może wystąpić z różnymi pytaniami i odpowiedziami. Należy zawsze i bezwzględnie czytać dokładnie pytania i odpowiedzi, zwracając uwagę na każde słowo.

SPOSÓB UDZIELANIA ODPOWIEDZI I DOKONYWANIA POPRAWEK

Po uruchomieniu programu komputerowego na monitorach stanowisk egzaminacyjnych pojawiają się dane identyfikacyjne osoby zdającej:

 1. nazwisko i imię
 2. nr PESEL
 3. adres
 4. kategoria prawa jazdy

Jeżeli osoba zdająca stwierdzi nieprawidłowości danych widocznych na monitorze, powinna zgłosić to egzaminatorowi.

Przed rozpoczęciem właściwego egzaminu na ekranie monitora pojawia się egzamin próbny, Służy do zapoznania się z działaniem klawiatury egzaminacyjnej. Nie jest on oceniany i nie ma wpływu na wynik egzaminu zasadniczego. Udzielanie odpowiedzi na pytania egzaminu próbnego nie jest obowiązkowe.

Zostanie on uruchomiony po naciśnięciu przycisku START. Test ten trwa 5 minut i kończy się wraz z upływem tego czasu lub w momencie naciśnięcia przez osobę zdającą przycisku KONIEC. Czas pozostały do zakończenia testu próbnego widoczny jest na monitorze

Test próbny oznaczony jest na ekranie napisem PRÓBA i jest taki sam na wszystkich stanowiskach egzaminacyjnych.

Po zakończeniu testu próbnego system komputerowy generuje egzamin właściwy.

 

FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW KLAWIATURY EGZAMINACYJNEJ

 

A B C – klawisze udzielania odpowiedzi na pytanie. Naciśnięcie klawisza powoduje
podświetlenie pola odpowiedzi na czarno.

 

POPRZEDNIE (TAK) – powoduje powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne
wyświetlenie wraz z udzielonymi odpowiedziami. Przycisk ten służy do powrotu do
pytania, na które zdający udzielił już odpowiedzi i daje możliwość zmiany
odpowiedzi. Dokonuje się to poprzez naciśnięcie przycisku A, B, C co powoduje
anulowanie odpowiedzi i zmianę podświetlenia na białe a następnie naciśnięcie
przycisku A, B, C co powoduje udzielenie odpowiedzi i zmianę podświetlenia na
czarne.

 

NASTĘPNE (NIE) – powoduje przejście do pytania następnego i jego wyświetlenie

 

ZMIANA KATEGORII – występuje na ekranie tylko wówczas, gdy kandydat zdaje egzamin
jednocześnie na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy i daje kandydatowi
możliwość dowolnego przemieszczania się między pytaniami przypisanymi do
testów różnych kategorii prawa jazdy.

 

Test zostanie zakończony po upływie 25 minut lub po naciśnięciu przez zdającego przycisku KONIEC. Ukaże się na ekranie pytanie „czy na pewno chcesz zakończyć test?” i możliwość wyboru odpowiedzi TAK lub NIE oraz informacje o tym na ile pytań brakuje odpowiedzi. Jeżeli zdający naciśnie przycisk NIE, to istnieje możliwość powrotu do pytań i kontynuowanie egzaminu. Przycisk TAK kończy egzamin. Następuje podsumowanie i na ekranie pojawiają się wyniki końcowe, tzn. wynik egzaminu i ilość popełnionych błędów.

Po zapoznaniu się z wynikami zdający powinien zakończyć go klawiszem ZATWIERDŹ. Jeżeli tego nie zrobi, system zatwierdzi wynik egzaminu po upływie czasu przeznaczonego na egzamin.

Przez cały czas trwania egzaminu na ekranie pokazywany jest czas, jaki pozostał do końca egzaminu. Są także widoczne pola z numerami pytań. Pola pytań, na które udzielone zostały odpowiedzi zmieniają kolor z białego na czarny.

Po zakończeniu egzaminu, jego wyniki przesyłane są automatycznie do biura obsługi WORD a osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym, czekają na egzamin praktyczny.


Prawo jazdy Wrocław

PRAWO JAZDY WROCŁAW – CZYLI JAK ZROBIĆ SZYBKO I DOBRZE KURS PRAWO JAZDY WE WROCŁAWIU

W przypadku osób, które mają mało wolnego czasu lub zależy im na ekspresowym ukończeniu nauki, najlepiej wybrać szkołę, w której kursy organizowane są bez przerw. Większość dużych ośrodków szkolenia proponuje także zajęcia weekendowe, które są przyspieszoną formą kursu. Oczywiście szybki kurs nie oznacza zmniejszenia liczby godzin szkoleniowych, lecz po prostu przerobienie tego samego materiału w krótszym okresie.Dobra szkoła nauki jazdy ma samochody szkoleniowe dokładnie tej samej marki i typu co auta , w których zdaje się egzamin na prawo jazdy w położonych blisko WOJEWÓDZKICH OŚRODKACH RUCHU DROGOWEGO. To jakim samochodem dysponuje WORD , można sprawdzić na stronie internetowej konkretnego ośrodka WORDU.

żródło;auto moto


Nauka jazdy Wrocław

NAUKA JAZDY WROCŁAW – CZYLI NA CO UWAŻAĆ PRZY WYBORZE SZKOŁY NAUKI JAZDY WE WROCŁAWIU

 

Proponując niskie ceny kursów ,zwykle szkoła robi oszczędności np.na pomocach naukowych czy swojej flocie samochodów. Dotyczy to z reguły małych firm, które dodatkowo są narażone na wahania koniunktury. Spadek liczy kursantów zabija przede wszystkim małe szkoły, które znikają z rynku.Warto jednak się przyjrzeć pozycji danej szkoły na rynku, zanim ja wybierzesz i zapiszesz się na kurs.

żródło;auto moto