fbpx
Szkoła Jazdy Ekspert - Wrocław
Kursy na prawo jazdy we Wrocławiu od 799 PLN.

WYKAZ DOKUMENTÓW DO ZAPISANIA SIĘ NA EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY KAT A,B

Osoby ubiegające się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy:

UWAGA!!!

Osoby które nie posiadają profilu kandydata na kierowcę, zapraszamy na spotkania organizacyjne na którym zrobicie specjalistyczne badania lekarskie(50 zł), otrzymacie materiały szkoleniowe które obowiązują od 19.01.2013, uiścicie opłatę za kurs oraz uzgodnicie sposób utworzenie profilu kandydata na kierowce. Osoby przed 18-tym rokiem życia, pisemna zgoda rodziców lub opiekuna oraz zdjęcie 1 szt. kolorowe 3,5/4,5cm.

UWAGA!!!

Osoby posiadające profil zapraszamy na rozpoczęcie kursu bez konieczności uczestnictwa w spotkaniu organizacyjnym.!!!

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców paszport i kartę pobytu
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • jedna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, a ubiega się o prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii (nie dotyczy żołnierzy służby zasadniczej):
  a) B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D lub D1
  b) B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E
  c) A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C, D
 • zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest żołnierzem ubiegającym się o prawo jazdy kategorii D lub D1, który nie ukończył 21 lat
 • pisemny wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (dotyczy tylko zainteresowanych)